Bezieling | Verbinding | Ontmoeting

De Zwanenhof

Zwanenhofgemeenschap

Samen het Woord van de Eeuwige verbinden met wat jou heilig is in het dagelijkse leven

Iedere 2e zondag van de maand

Luisteren, bidden en zingen uit volle borst samen met het Twents Liturgie Koor .

Waar vind je ons?

Retraitehuisweg 6
7625 SL Zenderen

Over ons

Leven vanuit toewijding

Hier vind je mensen die samen de Bijbelse verhalen, het Woord van de Eeuwige willen verbinden met wat hen heilig is in het dagelijkse leven. Leven vanuit toewijding, zoekend naar traditie en nieuwe vormen; omzien naar elkaar in een wereld die ons allen toebehoort in een gezamenlijke welzijn.

Iedere tweede zondag van de maand vieren we dit in de Zwanenhof. Luisteren, bidden en zingen uit volle borst samen met het Twents Liturgie Koor.

Voor meer informatie over het Twents Liturgie Koor verwijzen we naar hun website: www.twentsliturgiekoor.nl

Tijd voor jezelf nemen, mijmeren over dat wat je leven draagt en voedt; houvast geeft in mooie en ook zware tijden; ervaren dat je er wellicht toch niet alleen voor staat…

Ontdek

Onze vieringen

Iedere tweede zondag van de maand is er een viering met uitzondering van de maanden Juli en Augustus. Ook is er een Paaswake in de vroege ochtend en een kerstviering op kerstavond.

De vieringen beginnen om 10.30 uur. Voorafgaand zijn er om 10.10 uur mededelingen waarna het inzingen met het Twents Liturgiekoor begint.

Er zijn afwisselend gebedsvieringen, meditatieve vieringen en vieringen van Woord en Tafel. Na de viering zijn alle bezoekers welkom in de tuinzaal van de Zwanenhof voor een kopje koffie of thee.

De vieringen passen in een thema. Er wordt gewerkt met 2 cycli. De najaarscyclus die de vier zondagen omvat van september tot en met december en de voorjaarscyclus met de zes zondagen van januari tot en met juni.

De kapel van de Zwanenhof is de vertrouwde plek om samen te komen en te vieren.

Overweeg

Bezinning

Tijd voor jezelf nemen, mijmeren over dat wat je leven draagt en voedt; houvast geeft in mooie en ook zware tijden; ervaren dat je er wellicht toch niet alleen voor staat…

Ik denk niet dat ik mijn lief voor mij gewonnen had als ik, inmiddels vijftig jaar geleden, met mijn onzuivere alt een poging gewaagd had. We waren meer van het woord, het gesprek en het debat. Maar de muziek ontbrak natuurlijk niet, ze klonk letterlijk op andere momenten door daar in die begin jaren 70. Klanken raken je aan; je kunt ze zelf zingen maar dit is geen voorwaarde. Je hoort ze, je voelt ze… het zingt in jezelf… kortom je hoeft helemaal niet muzikaal te zijn om te ervaren welke betekenis klanken in je persoonlijke leven hebben. We staan misschien wel te weinig stil bij het feit hoe belangrijk muziek in voor -en tegenspoed. Bij alle gemoedstoestanden die iemand kent passen volgens mij klanken die je gelukkig maken, die je troosten, die je weerbaar maken… toen het leven van mijn schoonzusje ten eind liep vroeg zij aan een kleine groep vrienden, haar man en kinderen hun lievelingsmuziek met haar te delen. Zij zelf was gek op blues het gaf haar power; ze wilde met muziek ook het verhaal erachter van haar geliefden horen. Het was een prachtig moment dat uiteindelijk haar levenseinde in luidde maar kleurde met veel liefde. Met zo’n avond hoef je natuurlijk niet te wachten tot de dood zich aandient. Probeer het maar eens.

Ina van de Bunt-Koster

Heb je een vraag?

Praat met ons