Nieuws

Pagina 1 van 2  > >>

Viering 12 april gaat niet door maar wel met video


Beste Zwanenhofviering-bezoek(st)ers,
 
Helaas moeten wij meedelen dat de Zwanenhofviering van 12 april geen doorgang kan vinden.
De voorbereidingen op de viering zouden nu al gestart moeten zijn. Gezien alle maatregelen die er al afgekondigd zijn of nog wellicht gaan komen is het onverantwoord om samen te komen. Daarnaast behoren vele van onze bezoekers, alleen al gezien de leeftijd, tot de kwetsbare groepen in de samenleving.

Ben Hövels heeft aangegeven zijn Paasoverweging met ons te willen delen. De tekst zal op 12 april om half elf via de mail aan eenieder gezonden worden. Ook zal op paasmorgen de video ter beschikking komen via een nieuwsbericht.

Omdat het leed, los van alle wereldwijde corona-zorgen, van de vluchtelingen helaas ook wereldwijd blijft doorgaan, blijven we uw aandacht vragen voor het collecteproject: Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne.
NL23 RABO 0309 429447
 
In deze bijzondere tijde is het van belang dat we, zij het op afstand, voor elkaar zijn.
Zien we om naar elkaar, kunnen we een luisterend oor bieden.
En als we wat verder kijken…
We hopen dat we weer in mei samen kunnen komen.  Dat zullen we u dan zo spoedig mogelijk laten weten.
Hopelijk tot 10 mei.
Blijf gezond en steunen we elkaar met de gedachte  “Van U is de toekomst, kome wat komt”. 
 
Namens de Kerngroep, TLK en bestuur SZV
Jan Morsink

Gepubliceerd op: mrt 20, 2020