Over de vieringen op de 2e zondag in de Zwanenhof

<foto rechts>

De Zwanenhofzondagen zijn in 1985 ontstaan uit een samensmelting van een wens van de toenmalige Mariënburgvereniging en de vieringen voor "vrienden van het TLK'. De vieringen zijn altijd op de tweede zondag van de maand in de Kapel van de Zwanenhof te Zenderen.

Het Zwanenhofzondagjaar bestaat uit twee cycli: van september t/m december en van januari t/m juni. De thematiek van een cyclus wordt vastgesteld door een kerngroep en met geïnteresseerden voorbesproken in een leerhuisavond. De laatste jaren zijn er verschillende soorten vieringen onstaan: meditatieve, woord en gebed, woord en tafel. Door het jaar heen komen alle vormen aan bod.

Alle vieringen worden voorbereid door een wisselende groep bestaande uit de voorganger van dienst, vertegenwoordigers van het Twents Liturgiekoor en bezoekers. In meestal twee avonden wordt het thema van diverse kanten bekeken en worden teksten en liederen gekozen.

De vieringen beginnen altijd om 10.30; inzingen met het koor begint rond 10.00. Na de viering is er koffie en thee in de Tuinzaal. Tijdens de viering is er een kindercrèche.