Overige activiteiten

  • De stichting organiseert leerhuisavonden: ‘De Blikopener’ ter voorbereiding van de komen vieringencyclus. In coronatijd met beeldvergadering.
  • Themagerelateerd is er een verdiepingsavond. In coronatijd zijn deze komen te vervallen.
  • Naast de reguliere vieringen is er een viering op Paasmorgen (vervalt in coronatijd) en is er een kerstviering (misschien dan weer mogelijk).