ANBI gegevens

Om het publieke vetrouwen in de filantropische sector te bevorderen is per 1 januari 2014 de regelgeving voor ANBI's aangepast. Deze pagina geeft inzicht in de samenstelling en activiteiten van de Stichting Zwanenhofviering als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam Stichting Zwanenhofviering
RSIN-fiscaal nummer 8522 28 533
Contactadres Berendinastraat 21, 7555 GA Hengelo
Bestuur Van de Bunt-Koster (lid), Meijerink (penningmeester), Morsink (voorzitter), Van Noort (lid), Roelink (secretaris)
Doelstelling "Vanuit een Joods-Christelijke traditie te komen tot ontmoetingen van bezinning in een vrijplaats van oecumene en het verrichten van al wat hierrmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft haar oorsprong in de spirtualiteit van de redemptoristen en het bezinningscentrum de Zwanehof". Artikel 2.1 van het stichtingsstatuut.
Beloningsbeleid "De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden." Artikel 4.7 van stichtingsstatuut.
Beleidsplan PDF-bestand.
Verslag activiteiten jaarverslag over 2022
Financiele verantwoording 2021
Privacyverklaring PDF-bestand

Opgemaakt mei 2020