Agenda

Het thema van de voorjaarscyclus 2023 is: ‘Laat ons zingen’

‘Laat ons zingen’ is een oproep aan ons om te zingen over onze relatie tot God.

In de vieringen klinkt deze oproep naast de oproep ‘Laat ons bidden’, waar we in het afgelopen najaar bij stil stonden. Luther zei: zingen is twee keer bidden. Dat belooft dus wat!

We hebben ons bij de indeling laten leiden door de tijd van het jaar en de soort liederen die we in de bijbel terugvinden. Op verschillende wijzen kan ons lied klinken. Samen de lofzang zingen, een klaagzang aanheffen, een persoonlijk lied ten gehore brengen, een bevrijdingslied, een hooglied of een pelgrimslied laten klinken. Elk lied doet ons op een andere manier stil staan bij wie we zijn en wat we in ons leven ervaren.

Agenda komende maanden