ontactadressen en andere gegevens

Voor contact kunt u onderstaand formulier invullen, of een e-mail sturen naar info@zwanenhofviering.nl.

Een brief kan ook: Stichting ZwanenhofViering t.a.v bestuur, p.a. Berendinastraat 21, 7555 GA  Hengelo.

Ons bankrekeningnummer: NL94 TRIO 0254 854400 t.n.v. Stichting Zwanenhofviering.