Links naar andere interessante websites

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar andere interessante websites:

  • Twents Liturgiekoor is altijd aanwezig bij de vieringen op de zondagmorgen in de Zwanenhof.
  • OKG: stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen.
  • 2 of 3 bijeen: ontmoetingsplek voor zoekers naar bezieling en verband vanuit een vrije opstelling t.a.v. de kerkgenootschappen.
  • De Bezieling: "hedendaags leven ontmoet christelijke spiritualiteit".
  • redemptoristen: Website van de redemptoristen.