Uw bijdrage

Om de Zwanenhofvieringen in stand te houden, kunnen we op meerdere manieren ondersteuning gebruiken:

Donaties - financieel

Zonder geld is dit initiatief niet mogelijk. Maandelijks zijn er de kosten voor het gebruik van de Kapel van de Zwanenhof en de muzikale medewerking van het Twents Liturgiekoor.

We zijn blij met onze vaste kern van donateurs. Daarmee worden echter niet alle kosten gedekt. We zijn dan ook blij met iedere extra gift die we ontvangen, hoe groot of hoe klein ook. U kunt die altijd in de koffiepot stoppen die aan de uitgang van de Zwanenhof staat aan het einde van de viering.

Bent u nog geen donateur, maar spreekt u het idee wel aan, stuur dan een e-mail naar info@zwanenhofviering.nl en wij sturen u een formulier toe.

Bent u al wel donateur, bekijk dan de mogelijkheden van de schenkingsovereenkomst waarmee uw gift volledig aftrekbaar is bij de belastingdienst.

Inzet van (vrije)tijd - kennis - ervaring

Zonder menselijke inspanning is dit initiatief niet mogelijk. We leunen daarbij op de tijd, kennis en ervaring die onze donateurs ter beschikking stellen. Vele handen maken daarmee het werk lichter, bijvoorbeeld bij het koffie schenken, nieuwsbrief samenstellen, vieringen voorbereiden, etc.

Wilt u ook op deze manier bijdragen, stuur ons dan een e-mail (info@zwanenhofviering.nl) en we nemen zo snel als mogelijk contact met u op.