mei 19, 2023

‘Zingen in de Zwanenhof en wat het met ons doet’


verdiepingsavond op donderdag 1 juni 2023 van 19.30-21.30 uur in de kapel van de Zwanenhof te Zenderen

Verdiepingsavond bij de Zwanenhofcyclus ‘Laat ons zingen’.

Zingen is een wezenlijk onderdeel van onze vieringen. Onze gevoelens worden erin verklankt en verwoord.
Tijd van vloeken, tijd van zegen, tijd van troosten, tijd van tranen.
Tijd van mooi zijn, tijd van schamen, tijd van leven om met velen brood en ademtocht te delen.

Bram van der Beek, dirigent van het Twents Liturgiekoor, neemt ons deze avond mee in de wereld van het zingen.
We zullen niet alleen naar zijn ‘inleiding’ luisteren, maar ook aan den lijve ervaren wat zingen met ons doet.
En natuurlijk samen meerstemmig zingen uit ons repertoire (liederen van Huub Oosterhuis, e.a.) onder de inspirerende leiding van Bram met Jos Beunders achter de vleugel.
Naast het zingen gaan we ook naar muziek luisteren. 

De thema’s van de cyclus ‘Laat ons zingen’ worden in een ander muzikaal daglicht geplaatst.

We zien u graag en neem vooral andere zang-liefhebbers mee!

Namens de kerngroep
Akke Fokje Stienstra (af.stienstra@kpnmail.nl)