Overige activiteiten

De stichting organiseert leerhuisavonden ter voorbereiding aan een komende vieringencyclus, verdiepingsavonden tijdens een vieringencyclus en de viering op de Paasmorgen.