Nieuws

<< <  Pagina 2 van 2

Agenda

Het thema van de komende cyclus is "Wonderen en geloven". Jezus, die wonderen doet. Meer dan eens zegt Jezus in de wonderverhalen, dat het geloof beslissend is: “Uw geloof heeft u gered”. Hij lijkt te zeggen, dat het erop aankomt, dat je gelooft, dat mensen ‘beter’ kunnen worden. Een mens, die zich kan blijven verwonderen, leeft, steeds opnieuw. Met andere ogen, door scherper te horen, kijken en luisteren we in deze cyclus naar een aantal wonderverhalen van Jezus. Vol verwondering, wonder boven wonder.