Stichting Zwanenhofvieringen

De Zwanenhofvieringen zijn verzelfstandigd na het vertrek van de Redemptoristen uit het bezinningshuis de Zwanenhof in 2011. Het gaat om oecumenische liturgie die wil raken, persoonlijk wil zijn en actueel.  Het Twents Liturgiekoor verzorgt de liturgische gezangen.  

De Zwanenhofvieringen vinden plaats iedere tweede zondag van de maand. Ze zijn  thematisch en kennen een voorjaar en een najaar cyclus.  Ieder met een voorbereidingsavond en een verdiepingsvorm.

In het najaar van 2019 hebben de Zwanenhofvieringen hun vaste locatie De Zwanenhof moeten verlaten, door de sluiting van het centrum. Zoekend en pelgrimerend langs nieuwe mogelijkheden heeft de corona de vieringen naar ieders huiskamer verplaatst via beeldliturgie. Zo spoedig als mogelijk is, zal binnen de gestelde grenzen, met aandacht voor de kwetsbare mensen,  voortgang van samenkomen worden gerealiseerd op locatie met zo nodig ondersteuning van videobeelden.

In de rubrieken Zwanenhofvieringen, Twents Liturgiekoor en Overige activiteiten wordt meer verteld over de inhoud en ontstaan van de Zwanenhofvieringen.

Wij hopen dat u ook ons financieel blijft ondersteunen in deze onzekere tijden Uw bijdrage.

Wilt u wat anders met ons delen, gebruik dan het contactformulier.